Globalisering en digitalisering zijn de kernthema's in de huidige informatiemaatschappij. Voor u als ondernemer betekent dit een wezenlijk andere benadering van "zaken doen" dan in het verleden gangbaar was. Als advocaat IP, IT en Privacy begeef ik mij dagelijks op het snijvlak van creatieve processen en de juridische vertaling daarvan in onder meer octrooien, auteursrechten en merkenrechten.

Meedenken en mee-ondernemen met mijn cliënten zie ik als kernwaarde en tevens als doorslaggevend voor het met succes kunnen ontwikkelen en beschermen van een eindproduct en/of dienst. Intellectuele eigendom en IT biedt de ondernemer-van-nu kansen om zijn positie ten opzichte van zijn concurrenten te versterken en tevens kan men zich hiermee van anderen onderscheiden. Mijn jarenlange ervaring in de advocatuur en in het internationale bedrijfsleven maken dat ik van zowel de ondernemerskant als vanuit juridische invalshoek uw ideale sparringpartner ben.

Ik ben lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA); lid van de Benelux Vereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM); Vereniging van Auteursrecht (VvA); Verenging van Mededingingsrecht (VvM) en van de Vereinigung Gewerbliche Rechtschutz Und Urheberrecht (GRUR). Ik ben daarbij part-time docent verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen waar hij doceert op de rechtsgebieden IE, IT, Europees recht en Energierecht (Governance). Ik maak mij sterk voor de verbinding van onderwijs en onderzoek en begeleid diverse start-ups op het gebied van sensor-technologie naar verdere groei en doorontwikkeling.

Ook doceert hij aan de opleiding Master European Studies van de Hochschule Bremen en verzorgt daarnaast cursussen op het gebied van Privacy, innovatiestrategieën, alsmede de cursus "IE rechten in de Bouw" voor het instituut van Bouwrecht (Ibr). Per 1 oktober 2017 is hij als Partner verbonden aan NORD.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Informaticarecht / ICT-recht (inclusief Privacyrecht); en
- Intellectueel eigendomsrecht.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.