Leestijd: 5 minuten

Brexit

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) een beroep gedaan op artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie (EU). Hiermee had het VK het besluit genomen de EU te gaan verlaten. Het VK en de EU hebben na veel strubbelingen in 2018 een concept-akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019.  Dat betekent dat het VK mee zal moeten doen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd, is de Brexit-datum 31 mei 2019.

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit met het VK te komen (een zogeheten ‘no deal’) is nog steeds aanwezig. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden. Dit is ook het geval als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en ook het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd. Dan verlaat het VK op 31 mei om 12 uur ’s nachts de EU zonder deal. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Het akkoord bevat verder afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het VK en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • het feit dat het VK vooralsnog onderdeel blijft van de douane-unie met de Europese Unie.
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland

Wat betekent de Brexit voor ondernemers?

Het VK blijft dus vooralsnog onderdeel van de douane-unie met de EU. Dit betekent dat het vrije verkeer van goederen van kracht blijft. De Britten hoeven dus geen importheffingen te betalen voor bijvoorbeeld Goudse kaas uit Nederland en de Fransen kunnen zonder importheffingen lamsvlees eten dat afkomstig is uit het VK. De verwachte lange wachttijden in zee- en luchthavens blijft u als ondernemer bespaard, net als kosten met betrekking tot invoerrechten en accijnzen en andere administratieve rompslomp met alle ongemakken en kosten van dien.

Voor wat betreft rechten van intellectuele eigendom verwijs ik naar volgende blogs. Als tip van de sluiter kan worden opgemerkt dat ‘Scotch’ op dit moment een beschermde productbenaming binnen de Europese Unie is. Dit om te voorkomen dat het op een goedkopere manier wordt nagemaakt. Als het tot een Brexit komt, vervalt die bescherming mogelijk. Schotse whiskystokers vrezen dat het VK straks nieuwe deals sluit met andere handelspartners en dat er andere eisen komen voor ‘Scotch’, wat mogelijk ten koste gaat van de kwaliteit. De concurrentie uit bijvoorbeeld de VS ligt al op de loer.

BREXIT
Geplaatst op 10 mei 2019 door Harry Smeltekop