Leestijd: 4 minuten

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder je een onderneming drijft. Je verkrijgt het recht op de handelsnaam door deze naam te gaan voeren. Dat houdt in dat de naam richting het publiek wordt gebruikt. Denk hierbij aan de naam op de gevel van uw winkel, op de facturen en als domeinnaam. Het inschrijven van een naam in het handelsregister is niet voldoende om een recht op handelsnaam te laten ontstaan.

Kies een goede naam. Het publiek leert dan deze naam te herkennen als de jouwe. Daarbij wordt je ook sneller gevonden via bijvoorbeeld Google. Een handelsnaam mag tamelijk beschrijvend zijn. Zo is de naam “De Groninger Kunsthandel” een voorbeeld van een geldige handelsnaam. Een louter beschrijvende handelsnaam daarentegen wordt niet beschermd. Een en ander volgt uit het arrest artiestenverloningen.

Een handelsnaam geeft op basis van de Handelsnaamwet (Hnw) bescherming binnen het gebied waarbinnen deze rechtmatig wordt gedreven en bekendheid geniet. Vaak is dit lokaal/plaatselijke bescherming. Met een oudere handelsnaam kan de gebruiker een ander het gebruik van een jongere -hiermee overeenstemmende en handelsnaam verbieden als het gebruik verwarringsgevaar oplevert.

Merk

Een merkrecht geeft een exclusief recht op een merkteken. Dat kan bijvoorbeeld een (handels)naam zijn of een logo. Het merkrecht wordt verkregen door registratie van een woord, naam, logo of vorm in het merkenregister. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de instantie die merken beoordeeld en registreert.

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. De hierboven genoemde (handels)naam “De Groninger Kunsthandel” voldoet door het beschrijvende karakter niet aan deze eis. Deze naam zal dan ook als merk worden geweigerd. Vreemd te bedenken dat het wel een geldige handelsnaam is.

Een merkrecht geeft de merkhouder het uitsluitend recht het merk in het economisch verkeer te gebruiken. Aldus artikel 2.20 Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Op grond van dit artikel kan de merkhouder een dergelijk gebruik van een identiek of hiermee overeenstemmend teken door een derde verbieden.

Als merkhouder kun je het gebruik van een overeenstemmend teken dat verwarringsgevaar oproept met je bekende merk verbieden. Het merkrecht geeft bescherming binnen de gehele Benelux. Hierdoor heeft het merk een grotere beschermingsomvang dan een handelsnaam. Als merkhouder sta je dus sterker als je naar de rechter moet om je merk (naam of ander teken) te verdedigen.

Handelsnaam en merk

De combinatie van het voeren van een handelsnaam en het registreren daarvan als merk heeft voordelen. Naast een grotere beschermingsomvang kunnen een handelsnaam en een merk ook vermogensrechtelijk van belang zijn. Dat speelt bijvoorbeeld bij de verkoop van uw onderneming. De handelsnaam en merk kunnen ook onderdeel uitmaken van een franchise- of licentieovereenkomst. Hiermee worden deze ook waardeerbaar als (immateriële) activa van uw onderneming. Soms hebben de merken van een onderneming zelfs een grotere waarde dan alle overige (materiële) activa tezamen.

Om meerdere redenen is het dan ook nuttig om aandacht te besteden aan het beschermen van je handelsnaam en merk.

Meer weten? Kom naar onze workshop die komend najaar in het teken zal staan van de mogelijkheden die intellectuele eigendom biedt om uw naam en producten te beschermen. Houd daarom onze homepage goed in de gaten.

 

 

 

Handelsnaam of merk
Geplaatst op 5 september 2019 door Harry Smeltekop