Leestijd: 4 minuten

Het merk BIG MAC

Hamburgerkoning McDonalds brengt al sinds jaar en dag de BIG MAC op de markt. Het merk BIG MAC is dan ook wereldwijd als merk geregistreerd. “Wie is er niet groot mee geworden” zou een rake reclameslogan kunnen zijn geweest als er geen pindakaasproducent mee aan de haal zou zijn gegaan.  Toch heeft het merk haar geldigheid verloren na een doorhalingsverzoek van een concurrent uit Ierland. Het was de vordering van de Ierse fastfoodketen Supermac’s Ltd waarna de Afdeling Doorhaling (‘Cancellation Division’) van het EUIPO het merk BIG MAC van McDonalds vervallen heeft verklaard. De ingewijde merkendeskundige zal zijn of haar wenkbrauwen fronsen na lezing van deze beslissing, want het merk BIG MAC is toch wereldberoemd? Feit is dat de Ierse partij om haar moverende reden dit verzoek tot vervallenverklaring heeft ingediend en gesteld dat er door de hamburgergigant geen ‘normaal gebruik’ is gemaakt van het merk. Het is eenvoudig om een dergelijke vordering in te stellen. Louter door dit in de vordering te stellen zal de Cancellation Division zich hier over buigen, zij het dat de merkhouder in de gelegenheid wordt gesteld het tegendeel aan te tonen door te bewijzen dat er wel degelijk gebruik van het merk wordt gemaakt.

De aangevoerde bewijsmiddelen

Het was het laatste waar McDonalds niet voldoende haar best in heeft gedaan. Als bewijs heeft zij de volgende middelen ingediend:
1. een drietal verklaringen van vertegenwoordigers van McDonalds uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk;
2. brochures en print-outs van reclameposters;
3. print-outs van websites van de meeste Unielanden en tenslotte
4. een print-out van wikipedia met informatie over de ‘Big Mac’.

De beslissing van de cancellation division

Op grond van dit bewijsmateriaal heeft de cancellation division geoordeeld dat dit onvoldoende bewijst dat er normaal gebruik is gemaakt van het merk. De verklaringen werden als niet objectief beoordeeld waarmee er minder bewijskracht aan werd gehecht dan verklaringen afkomstig van een onafhankelijk publiek; de enkele aanwezigheid van het merk op brochures en internetpagina’s toont evenmin in voldoende mate aan dat dit als ‘normaal gebruik’ kan worden aangemerkt en tenslotte werd over de opname van de informatie over de Big Mac op Wikipedia aangegeven dat deze informatiebron niet als voldoende betrouwbaar wordt aangemerkt om normaal gebruik aan te tonen.

Wat is de les uit deze miskleun van McDonalds?

Gebruik de traditionele bewijsmethoden om aan te tonen dat het merk ‘normaal’ wordt gebruikt. Klantenonderzoek en polls zijn al lange tijd bewezen methoden om bewijs op te bouwen. Dat op Wikipedia niet blind vertrouwd mag worden als bron weet iedere student. Verklaringen van onafhankelijke (lees: objectieve) derden zijn sterker dan die van eigen personeels- of directieleden. Print-out van websites zegt in beginsel evenmin of een merk ‘normaal’ wordt gebruikt. Kortom: McDonalds moet nu degelijk bewijs gaan leveren. Dat zij hierin zal slagen lijkt mij evident maar eens te meer is komen vast te staan dat dit zeker de nodige tijd en extra kosten met zich meebrengt. Wij wachten de uitkomst van het beroep af en gaan in de tussentijd nog gauw een “BIG MAC” scoren bij de concurrentie. Wordt vervolgd!

McDonald's Big Mac
Geplaatst op 22 januari 2019 door Harry Smeltekop