LET OP: ERNSTIGE VERKEERSHINDER GRONINGEN

In de periode van 11 februari t/m 9 mei 2022 is er ernstige verkeershinder voor autovervoer vanwege “Operatie Julianaplein”. Lees er hier meer over.