Vervangingsregeling

Continuïteit

Om de continuïteit van de dienstverlening jegens haar klanten te waarborgen heeft NORD Advocaten, naast het feit dat het kantoor reeds uit meerdere advocaten bestaat, ook samenwerking gevonden met de onderstaande vervanger in geval van ontstentenis van de advocaat:

mr. ing. H.J. Reyneveld
Antoni van Leeuwenhoekhof 1
1277 CD Huizen