Continuïteit

NORD Advocaten waarborgt de continuïteit van de dienstverlening jegens haar klanten door het opereren in teamverband. Omdat de vervanging en waarneming binnen ons kantoor zijn geregeld, is er geen vervangingsregeling met derde partijen nodig.