IP (INTELLECTUEEL EIGENDOM)

Het intellectuele eigendomsrecht is overal om ons heen. Het heeft niets te maken met het gewone eigendomsrecht dat personen op stoffelijke zaken kunnen hebben, maar het regelt een belangrijk deel van de concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen. Juist in de huidige informatiemaatschappij speelt de handhaving van IP een grote rol.

Meer informatie

IT

IT is een overkoepelende term voor algemene rechtsgebieden die in meer of mindere mate zijn toegespitst op of een rol spelen bij automatisering, informatieverwerking of levering van hardware en software. Het heeft een nauwe verbinding met intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merken en domeinnamen) en privacy compliance (de verwerking van persoonsgegevens).

Meer informatie

PRIVACY COMPLIANCE

De informatiemaatschappij bracht ons ‘big data’, ‘cloud computing’ en geautomatiseerde gegevensverwerking. Met name de informationele privacy, daar waar persoonsgegevens worden verwerkt, speelt vaak een belangrijke maar beperkende rol bij bedrijfsprocessen zoals deze op wereldwijde schaal voorkomen bij de meeste ondernemingen.

Meer informatie