IT

Eén van de specialismen van NORD is het informaticarecht (IT). Dit onderwerp zal vaker terugkomen op het blog en op de website van NORD, omdat het in het alledaagse leven een groot belang heeft. In onze informatiemaatschappij worden wij omringd en verbonden door vele en verschillende ICT-producten en -diensten.

Plaats van het informaticarecht of IT

Hét IT (of informaticarecht) bestaat niet. IT is een overkoepelende term voor algemene rechtsgebieden die in meer of mindere mate zijn toegespitst op of een rol spelen bij automatisering, informatieverwerking of levering van hardware en software. Het kleurt bestaande rechtsgebieden in met een technische achtergrond en technisch vakjargon. Het heeft bovendien een nauwe verbinding met intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merken en domeinnamen) en privacy (de verwerking van persoonsgegevens).

Dynamische en technische achtergrond

De IT-markt is dynamisch en technisch. Hoewel wet- en regelgeving meer statisch zijn, veranderen technieken en contractsvormen wel met grote regelmaat. De invloed van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en licenties, en privacy op contracten is bovendien zeer groot. De IT-ondernemer of IT-afnemer moeten in het heden ook hun toekomstige juridische belangen zoveel mogelijk zekeren. Dan kan alleen als ook naar de technische kanten van de casus wordt gekeken en de richting waarin de techniek zich ontwikkelt. Bij samenwerkingen dient ruimte voor verandering contractueel te worden ingebouwd. Bij geschillen dient een vertaalslag gemaakt te worden van complexe technische feiten naar een overzichtelijk en overtuigend juridisch verhaal.

De rol van NORD als advocaat bij IT en ICT

Juist omdat de regels zo complex zijn en kennis van techniek essentieel is, is IT bij uitstek een vakgebied voor specialisten. NORD kan u als expert assisteren bij geschillen over de uitvoering van automatiseringsprojecten, de verkrijging of verdediging van domeinnamen of aanpalende vakgebieden. Koen Konings van NORD helpt u als gespecialiseerd advocaat bovendien bij het opstellen of beoordelen van diverse IT-gerelateerde contracten. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring met adviestrajecten en procedures, zowel gerechtelijk als arbitrage (SGOA). Hij heeft verder de hoogste post-academische opleiding op het vakgebied IT afgerond: VIRA/Grotius Informaticarecht en geeft op academisch niveau les over IT aan de rechtenfaculteit van Rijksuniversiteit Groningen.