Tarieven

Uurtarieven

NORD hanteert vier uurtarieven (excl. btw):

Partnertarief€ 230,=
Medewerkertarief€ 180,=
Tarief afnemer Privacy-Administratie€ 180,=
Reis- en wachttijdtarief€ 80,=

NORD berekent alleen het afgesproken tarief en de daadwerkelijk gemaakte kosten, afgerond in eenheden van 6 minuten. Van extra opslagen, voor bijvoorbeeld kantoorkosten, is geen sprake. Wel worden kosten van derden, zoals die van de deurwaarder of de rechtbank, doorbelast. Bij nieuwe klanten kan een voorschot in rekening worden gebracht. Ook kan een voorschot worden verlangd wanneer er bijvoorbeeld griffierecht aan de rechtbank moet worden betaald. Er wordt op basis van uurtarieven maandelijks achteraf gefactureerd.

Vaste prijzen

In afwijking van de uurtarieven kan met NORD in voorkomende gevallen gesproken worden over een vaste prijs. Per zaak wordt dan een offerte uitgebracht, waardoor u als ondernemer achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Het maken van een “no cure, less pay”-oplossing is bij sommige geschillen ook mogelijk. Vaste prijzen worden vooraf betaald of gefactureerd na aanlevering van het eerste concept of na het grootste deel van de overeengekomen werkzaamheden.