Tarieven

Uurtarieven

NORD hanteert vier uurtarieven (excl. btw):

Specialisten- en spoedtarief€ 210,=
Normaal tarief€ 160,=
Juristentarief€ 110,=
Reistijdtarief€ 60,=

NORD berekent alleen het afgesproken tarief en de daadwerkelijk gemaakte kosten, afgerond in eenheden van 6 minuten. Van extra opslagen, voor bijvoorbeeld kantoorkosten, is geen sprake. Wel worden kosten van derden, zoals die van de deurwaarder of de rechtbank, doorbelast. Bij nieuwe klanten kan een voorschot in rekening worden gebracht. Ook kan een voorschot worden verlangd wanneer er griffierecht aan de rechtbank moet worden betaald. Er wordt op basis van uurtarieven maandelijks achteraf gefactureerd.

Vaste prijzen

In afwijking van de uurtarieven kan met NORD altijd gesproken worden over een vaste prijs. Per zaak wordt dan een offerte uitgebracht, waardoor u als ondernemer achteraf niet voor verrassingen komt te staan. U hoeft zich dan zeker niet meer beperkt te voelen in uw contacten met de advocaat. Het maken van een “no cure, less pay”-oplossing is bij geschillen ook mogelijk. Vaste prijzen worden vooraf betaald of gefactureerd na aanlevering van het eerste concept of na het grootste deel van de overeengekomen werkzaamheden.

De volgende standaarddiensten hebben vaste prijzen (excl. btw):

Juridische Scan€ 1.500,=
Controle algemene voorwaarden€ 500,=
Aanpassing algemene voorwaarden na controle€ 750,=
Advies over hanteren van algemene voorwaarden€ 500,=
Opstellen nieuwe algemene voorwaarden op maat€ 1.500,=
Opstellen overeenkomst van opdracht€ 750,=
Opstellen geheimhoudingsovereenkomst€ 300,=

Vaste prijzen bij merken

Merkdepots in de Benelux gelden tien jaar en hebben de volgende vaste prijzen (excl. btw):

Benelux-merkdepot tot drie waren- of dienstenklassen€ 800,=
Per waren- of dienstenklasse extra bij deponeren daarbovenop€ 100,=
Toeslag spoedregistratie€ 200,=
Toeslag succesvol afgesloten bezwaar tegen weigering of onderhandeling met opposant€ 500,= *
Vernieuwing van het merk tot drie klassen€ 400,=
Per waren- of dienstenklasse bij vernieuwing daarbovenop€ 60,=

Europese Uniemerken gelden tien jaar en hebben de volgende prijzen (excl. btw):

Europees merkdepot voor twee waren- of dienstenklassen€ 1.500,=
Per waren- of dienstenklasse extra daarbovenop€ 200,=
Toeslag succesvol afgesloten bezwaar tegen weigering of onderhandeling met opposant€ 500,= *
Vernieuwing van het merk tot twee klassen€ 1.500,=
Per waren- of dienstenklasse bij vernieuwing daarbovenop€ 500,=

* exclusief oppositietaks

Overige merkregistraties en -handelingen op aanvraag. Merkdepots worden vooraf betaald of gefactureerd na depot of na het grootste deel van de voorbereidende werkzaamheden.