Tarieven

Uurtarieven

Vanaf 2024 hanteert NORD de volgende uurtarieven (excl. btw):

  • Regulier uurtarief advocaat (3-9 jaar ervaring): € 250,-
  • Uurtarief senior advocaat (10+ jaar ervaring): € 300,-
  • Reis- en wachttijdtarief: € 100,-

Tot en met 2023 hanteert NORD nog de volgende uurtarieven (excl. btw):

  • Uurtarief: € 250,-
  • Reis- en wachttijdtarief: € 100,-

Afwijkingen van bovenstaande uurtarieven zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk worden overeengekomen.

Declaratiewijze

NORD berekent alleen het afgesproken tarief en de daadwerkelijk gemaakte kosten, afgerond in eenheden van 6 minuten. Van extra opslagen, voor bijvoorbeeld kantoorkosten, is geen sprake. Wel worden kosten van derden, zoals die van de deurwaarder of de rechtbank, doorbelast. Bij nieuwe cliënten kan een voorschot in rekening worden gebracht. Ook kan een voorschot worden verlangd wanneer er bijvoorbeeld griffierecht aan de rechtbank moet worden betaald. Er wordt in beginsel steeds op basis van uurtarieven maandelijks achteraf gefactureerd.

Vaste prijzen

In afwijking van de uurtarieven kan met NORD in voorkomende gevallen gesproken worden over een vaste prijs (of fixed fee). Per zaak wordt dan een offerte uitgebracht, waardoor u als ondernemer achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Het maken van een “no cure, less pay”-oplossing is bij sommige geschillen ook mogelijk. Vaste prijzen worden vooraf betaald of gefactureerd na aanlevering van het eerste concept of na het grootste deel van de overeengekomen werkzaamheden.

Derdengelden

NORD is niet gelieerd aan enige stichting voor het beheer van derdengelden en kan derhalve geen gelden voor derden ontvangen.