Klachtenregeling

Tevreden?

NORD Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar klanten. NORD Advocaten zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u uw tevredenheid publiekelijk wilt delen via een aanbeveling op LinkedIn, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

Natuurlijk staan wij ook open voor positieve feedback en is het ook mogelijk om ons aan te bevelen.

Beveel Koen Konings aan

Beveel Gertjan van den Hout aan

Ontevreden?

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hierna staat beschreven wat u dan kunt doen. Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de onderstaande externe klachtenfunctionaris volgens de kantoorklachtenregeling (zie hieronder):

dhr. mr. P.M.J. de Goede
Sylviuslaan 3
9728 NS Groningen

De klachtenfunctionaris zal uw klacht onderzoeken, onder meer door mondeling overleg met de betrokkenen. De klachtenfunctionaris zal in beginsel binnen vier weken zorgdragen voor een behoorlijke afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris geeft aan of de klacht gegrond is en probeert in overleg met alle betrokkenen zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Een eventuele oplossing wordt altijd schriftelijk aan de betrokkenen bevestigd. Indien de klacht door middel van interventie van de klachtenfunctionaris niet is opgelost, zal deze de betrokkenen informeren over alternatieve mogelijkheden voor geschilbeslechting, te weten een klacht indienen bij de deken dan wel het aanhangig maken van een civiele procedure.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Download

Kantoorklachtenregeling NORD