Leestijd: 4 minuten

Een vooruitblik op 2014

Ook in 2014 zal NORD kritische noten plaatsen bij relevant juridisch nieuws. Op basis van technische en maatschappelijke trends, die vorig jaar al zijn ingezet, zal NORD onder andere de volgende thema’s nauwlettend in de gaten houden:

  1. Data security (en bescherming van persoonsgegevens);
  2. Bitcoins (en andere vormen van cryptocurrency);
  3. Crowdfunding.

Data security

Dat het internet onveilig is, weet vrijwel iedereen. Het werd vorige week nog bevestigd door een officier van justitie in relatie tot webcams. Het is maar een klein voorbeeld van één van de vele gevaren die verbondenheid met het internet met zich brengt. Ondanks de risico’s worden steeds meer processen en apparaten gekoppeld aan het internet, the internet of things. IT-leveranciers dienen daarom steeds meer en betere maatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. ISO-certificeringen en bijbehorende audits door beveiligingsexperts zijn nodig om hun klanten veiligheid te kunnen garanderen, ook vanuit commercieel oogpunt. Bovendien wordt naar verwachting in 2014 de wettelijke meldplicht datalekken ingevoerd, zodat dit een van de hete hangijzers is van de IT-sector. Centraal belang is steeds de bescherming van de ‘informationele’ privacy oftewel persoonsgegevens.

Bitcoins en andere cryptocurrency

Hoewel de bitcoin reeds in 2009 was geïntroduceerd, heeft deze zich pas recentelijk op grote schaal onder de aandacht van de wereld gemanifesteerd. Het gebruik van bitcoins is technisch zeer geavanceerd, via een peer-to-peer systeem en met encryptietechnieken. Wat volledig anders is dan bij andere valuta, is dat de bitcoin niet door een staat of centrale bank is geïntroduceerd. Het internationale publiek is het gaan gebruiken, nog voordat het duidelijk is wat precies de juridische status is van een bitcoin. De Amerikaanse overheid heeft inmiddels honderdduizenden bitcoins in beslag genomen. Hierdoor rijst meteen de juridische vraag of bitcoins wellicht vermogensrechten zijn. Een antwoord waarop de Nederlandse Belastingdienst niet heeft willen wachten, aangezien zij recentelijk beslag heeft gelegd op bitcoins en deze naar euro’s heeft omgezet. De belastingdienst rekent bitcoins in ieder geval tot ‘vermogensbestanddelen‘.

Crowdfunding

In lijn met een groter beroep op de zelfredzaamheid van de Nederlandse burgers en bedrijven in combinatie met banken die minder krediet willen verstrekken, is de opkomst van crowdfunding niet verwonderlijk. Maar ook crowdfunding brengt vele juridische uitdagingen mee. Met name omdat er in Nederland het aantrekken van gelden en het verlenen van bankdiensten door De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) streng worden gecontroleerd. Partijen op zoek naar financiering en aanbieders van platformen voor crowdfunding dienen zich daarom te vergewissen geen met de Wet financieel toezicht (Wft) strijdige handelingen te verrichten.

NORD

Uiteraard beperkt de rol van NORD zich niet alleen tot observator of trendwatcher van maatschappelijke en juridische verschijnselen. NORD kan uw bedrijf ook concreet bijstaan op het snijvlak van technische ontwikkelingen in relatie tot de geldende wet- en regelgeving, die van nature altijd een paar stappen achterlopen.

2014: NORD over bitcoins, crowdfunding en data security

Geplaatst op 21 januari 2014 door Koen Konings