De informatiemaatschappij zorgt voor een steeds grotere behoefte aan juridische kennis die is toegesneden op het gebied van IT en intellectuele eigendom. Tegenwoordig wordt de waarde van de meeste ondernemingen niet meer bepaald door vaste activa, zoals gebouwen en machines. Het draait steeds meer om de immateriële activa: intellectuele eigendomsrechten, IT, data en de kennis van alle personen die bij de onderneming betrokken zijn. Dat vraagt om juridische kennis, vaardigheden en ervaring toegesneden op de optimale bescherming en exploitatie van deze activa. Daar ben ik bij uitstek de juiste advocaat voor.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het volgende rechtsgebied geregistreerd:
- Intellectueel eigendomsrecht.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Ik ben lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI).

Daarnaast ben ik docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar ik vakken doceer op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.