Leestijd: 2 minuten

Vaststelling ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014

Voor wie het vorige maand had gemist. De wetgever is onlangs tot vaststelling gekomen van de nieuwe ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014 algemene inkoopvoorwaarden voor de Rijksoverheid. De overheid gebruikt gestandaardiseerde inkoopvoorwaarden voor haar inkopen en heeft deze gesplitst in een drietal documenten. Zie de links in de tekst hieronder voor de inhoud van deze documenten.

ARBIT-2014

De ARBIT-2014, oftewel de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014, zijn vorige maand gepubliceerd in de Staatscourant. De ARBIT-2014 bestaan uit enerzijds Algemene bepalingen en anderzijds Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen hebben betrekking op alle IT-overeenkomsten die de overheid als opdrachtgever aangaat. De Bijzondere bepalingen hebben betrekking op specifieke IT-overeenkomsten die worden aangegaan.

De overheid maakt, net als elk ander bedrijf, steeds meer gebruik van IT en wordt steeds verder geautomatiseerd. Om de inkoopprocessen van IT te stroomlijnen worden standaardvoorwaarden gehanteerd die het raamwerk schetsen van de samenwerking met IT-leveranciers. De concrete invulling van de betreffende IT-producten of IT-dienstverlening moet dan nog contractueel worden vormgegeven tussen overheid en IT-leverancier.

De ARBIT-2014 zijn overigens vooral bedoeld voor IT-inkopen door de overheid van gemiddelde grootte en niet voor grote en complexe IT-projecten. Dergelijke projecten worden in het algemeen geregeld met maatwerkcontracten. Een toelichting op de nieuwe ARBIT-2014 wordt binnenkort verwacht.

ARIV-2014 en ARVODI-2014

Ook de ARIV-2014, oftewel de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014, en de ARVODI-2014, oftewel de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014, zijn vernieuwd.

Geplaatst op 27 mei 2014 door Koen Konings