Leestijd: 2 minuten

ARBIT-2022

De vernieuwde ARBIT (“ARBIT-2022”) zijn op 10 september 2022 in werking getreden. ARBIT staat voor Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten en dat zijn de algemene inkoopvoorwaarden die de rijksoverheid van toepassing verklaart bij het afnemen van (kleine en middelgrote) IT-diensten en -producten. De meeste bepalingen zijn dus gunstig voor overheden. De ARBIT voorwaarden vormen daarmee in wezen de tegenhanger van de NLdigital-voorwaarden (voorheen Nederland ICT Voorwaarden, daarvoor weer ICT~Office Voorwaarden en heel lang geleden de FENIT Voorwaarden), die juist meer leveranciersvriendelijk zijn. De integrale tekst van de ARBIT-2022 zijn te vinden op wetten.overheid.nl en ook als PDF-bestand bij het expertisecentrum aanbesteden PIANOo (een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken).

Clouddiensten

De ARBIT-2022 zijn meer geschikt gemaakt om met clouddiensten te contracteren. Het beruchte “eeuwigdurende gebruiksrecht” wordt niet meer standaard verlangd. En dat zal vele discussies bij aanbestedingen schelen. Dit was namelijk een angel in de voorgaande versies. Ook zijn enkele bepalingen over audits, exit en informatiebeveiliging gewijzigd. Naast aanpassingen in de ARBIT zelf, zijn ook wijzigingen in de modelovereenkomst op dit punt doorgevoerd.

Agile softwareontwikkeling

Men heeft ervoor gekozen om een volledig nieuwe modelovereenkomst (de ‘Modelovereenkomst Agile‘) op te stellen. Deze is bedoeld bij Agile ontwikkeltrajecten, waarbij maatwerkprogrammatuur wordt ontwikkeld of complexe implementaties of configuraties van software moet worden geleverd. In deze nieuwe modelovereenkomst wordt een aantal nieuwe, specifiek op Agile gerichte, begrippen gehanteerd.

Artificiële intelligentie (AI)

Een sterk opkomend gebied is dat van de kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie (AI). Toch heeft men in dit kader geen specifieke bepalingen in de ARBIT opgenomen. Dit heeft men gedaan om zo meer rekening te houden met actuele ontwikkelingen in het verband met komende regelgeving in de Europese Unie. Om flexibeler te zijn is daarom gekozen om een specifieke bijlage toe te voegen aan de modelovereenkomst, die sneller dan de ARBIT zelf kan worden aangepast. Op het moment van schrijven is deze bijlage nog blanco.

Zaken doen met de overheid?

Neem contact op met de experts van NORD Advocaten om te contracteren met (onderdelen van) de Rijksoverheid. Zij hebben ruime ervaring met IT-aanbestedingen en IT-contracten.

Rijksoverheid: ARBIT
Geplaatst op 27 september 2022 door Koen Konings