Leestijd: 1 minuut

BBIE en richtlijnen oppositie

BBIE heeft vorige week haar richtlijnen oppositie gepubliceerd. Het BBIE is het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en is de officiele instantie voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. De oppositieprocedure is een relatief goedkope manier om u op basis van uw oudere merkrechten te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk. U kunt met deze schriftelijke procedure uw merkconflict zonder tussenkomst van de rechter oplossen.

De richtlijnen geven een gedetailleerd beeld van hoe het BBIE omgaat met oppositieprocedures, als aanvulling op de regels uit het Verdrag (BVIE) en het Uitvoeringsreglement. De nieuwe richtlijnen zijn wel ondergeschikt aan de laatstgenoemde regels.

NORD als merkgemachtigde

Mocht u vragen hebben over het deponeren van een merk, het verzetten tegen het deponeren of gebruiken van merken of tekens door derden of over tekeningen en modellen, dan houdt NORD zich aanbevolen.

Geplaatst op 10 juli 2013 door Koen Konings