Leestijd: 4 minuten

ChatGPT: een grote stap voorwaarts in taalverwerking

ChatGPT is een grote taalmodel dat is getraind door OpenAI. Het is in staat om natuurlijke taalverwerking en tekstgeneratie te verrichten op een manier die eerder onmogelijk was. Dit maakt het een krachtig hulpmiddel voor tal van toepassingen, van customer service chatbots tot automatisch gegenereerde inhoud voor websites en blogs.

Het gebruik van ChatGPT in relatie tot leerinhoud

Een van de belangrijkste toepassingen van ChatGPT is in de generatie van leerinhoud. Door gebruik te maken van de kracht van natuurlijke taalverwerking, kan ChatGPT automatisch inhoud genereren die aansluit bij de specifieke leerbehoeften van de gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van opdrachten, oefeningen of zelfs volledige cursussen.

Echter, bij het gebruik van ChatGPT voor de generatie van leerinhoud, is het van groot belang om rekening te houden met Europese auteursrechten- en databankenwetgeving.

Europese auteursrechtenwetgeving

Volgens de Europese auteursrechtenwetgeving, is de maker van een werk automatisch de rechthebbende. Dit betekent dat als ChatGPT automatisch inhoud genereert, de eigenaar van het model de rechthebbende is van de gegenereerde inhoud. Dit kan problemen opleveren als de gegenereerde inhoud wordt gebruikt voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de rechthebbende.

Om deze reden is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de gegenereerde inhoud. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een licentieovereenkomst, waarin duidelijk wordt gemaakt onder welke voorwaarden de inhoud mag worden gebruikt.

Europese databankenwetgeving

Naast auteursrechtenwetgeving, is ook de Europese databankenwetgeving van toepassing op het gebruik van ChatGPT voor de generatie van leerinhoud. Volgens deze wetgeving, is degene die een databank samenstelt, de rechthebbende van de databank.

In het geval van ChatGPT, is de eigenaar van het model de rechthebbende van de databank waarop het is getraind. Dit kan problemen opleveren als de gegenereerde inhoud wordt gebruikt voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de rechthebbende.

Om deze redenen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de gegenereerde inhoud en de databank waarop ChatGPT is getraind, dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een licentieovereenkomst.

Terms of Use van ChatGPT in relatie tot de gebruikersrechten op de output

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de gebruiksvoorwaarden van ChatGPT, zoals de beperkingen op de rechten van de gebruiker op de output van het model. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld beperkingen opleggen op het gebruik van de gegenereerde inhoud voor commerciële doeleinden of het delen van de inhoud met derden zonder toestemming.

Het is daarom van groot belang om de gebruiksvoorwaarden van ChatGPT zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u begint met het gebruik van het model voor de generatie van leerinhoud of andere toepassingen.

In samenvatting, ChatGPT is een krachtige tool voor taalverwerking en tekstgeneratie. Het gebruik ervan voor de generatie van leerinhoud brengt echter ook de verantwoordelijkheid met zich mee om rekening te houden met Europese auteursrechten- en databankenwetgeving, evenals de gebruiksvoorwaarden van ChatGPT. Door deze regelgeving en voorwaarden in acht te nemen, kunt u de volle potentie van ChatGPT benutten voor uw specifieke toepassingen.

Input ChatGPT van OpenAI
Input auteur in ChatGPT van OpenAI

Nabeschouwing

Bovenstaande tekst is geschreven door de kunstmatige intelligentie van ChatGPT van OpenAI. De input volgt uit het plaatje hiervoor. Na enig aarzelen rolde dit blog eruit. Ergens in de paragraaf over het databankenrecht stagneerde het systeem. Uiteindelijk rondde het mijn blog af na een verzoek daartoe met speciale aandacht voor de gebruiksvoorwaarden in relatie tot de output van het systeem.

Scholen melden tegenwoordig dat ze het lastig vinden om werkstukken en essays te controleren op ‘echtheid’ dan wel op de menselijke creatie ervan. Het systeem schrijft originele teksten, zodat deze output zonder problemen door de (geautomatiseerde) plagiaatcontrole komt. Zouden de lezers van dit blog de signatuur van een menselijke auteur hebben gemist?

Het gebruik van deze kunstmatige intelligentie heeft echter verschillende bezwaren. Om er een paar te noemen:

  1. Het systeem levert maar één resultaat op. Is dat het beste resultaat? Zijn er niet meer interessante alternatieven?
  2. Het is – zoals het zichzelf omschrijft – een vorm van taalverwerking. Het heeft ongetwijfeld heel veel teksten gelezen, waaronder juridische, waardoor de output aannemelijk oogt. Het systeem doet dit echter uitsluitend op basis van taalkennis en niet juridische kennis.
  3. Ten derde weet het systeem niet welke input of kennis dat het reeds bezit correct of incorrect is (het probleem van closed-world assumption). De output kan dus de plank volledig misslaan.
  4. Uit divers wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat gebruikers dergelijke systemen vaak als orakel hanteren en te weinig kritisch zijn.

Bovenstaande tekst gaat voorbij aan de vraag of OpenAI zelf de auteurs- en databankrechten van derden wel respecteert. Immers, zij moet het systeem voeden met teksten van anderen om het te laten leren. En het systeem is zelf niet op de hoogte van zijn eigen gebruiksvoorwaarden, die erg ruime gebruiksrechten op de output geeft aan de gebruikers (clausule 3(a)):

As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input, and subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output.

Conclusie

ChatGPT komt niet door onze kwaliteitscontrole om voortaan het schrijven van blogs over te nemen. Toegegeven, de inhoud is niet faliekant onjuist. De juridische onderbouwing bleek echter onvoldoende en te algemeen. Een aantal zaken ontbreken. Om dat te ondervangen had mijn input allicht veel meer gedetailleerd moeten zijn. Maar dan kost het mij weer zoveel tijd dat ik net zo goed het gehele blog zelf had kunnen schrijven.

Kortom, voor gedegen en overtuigende juridische teksten stropen de specialisten van NORD nog altijd graag zelf de mouwen voor hun cliënten op. Vooralsnog… 😉

OpenAI ChatGPT
Geplaatst op 2 februari 2023 door Koen Konings