Leestijd: 4 minuten

Als het aan minister Kamp ligt, dan verdwijnen binnenkort de vervelende pop-ups waarin uitdrukkelijk om toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies. De minister schreef vandaag aan de kamer dat een systeem mogelijk is, waarbij impliciete toestemming voldoende is. Zo zou men, na hierover duidelijk te zijn geïnformeerd, na doorklikken impliciet toestemming kunnen geven.

Zoals NORD al eerder schreef op dit blog ging de Nederlandse implementatie van de Europese cookieregels een stuk verder door vanaf 1 januari 2013 er in beginsel steeds vanuit te gaan dat elke cookie persoonsgegevens bevat. Hierdoor werd ook ons privacyrecht uit de Wet bescherming persoonsgegevens automatisch van toepassing. En deze wet neemt geen genoegen met een gewone of impliciete toestemming, zoals de Europese richtlijn, maar vereist een uitdrukkelijke toestemming. De implementatie hiervan leidde tot de vele “cookiemuren” en pop-ups.

Vandaag liet de minister weten aan NU.nl:

“Ik vind het heel belangrijk dat de privacy van internetters wordt beschermd. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat deze bescherming niet doorslaat en burgers onnodig veel hinder ondervinden.”

Echt veel speelruimte biedt de Europese richtlijn verder ook niet echt. Er zal na de eventuele wetswijziging, toch op een of andere manier duidelijke informatie moeten worden verschaft over de te plaatsen cookies. Dit kan wellicht in een balkje. Of toch maar in een pop-up?

Update 22 mei 2013: wetsvoorstel

Op internetconsultatie.nl is het wetsvoorstel van de minister verschenen. Tot 1 juli 2013 is het mogelijk commentaar te leveren op het voorstel. Uit het voorstel blijkt dat wordt beoogd de uitzondering om de mededelings- én toestemmingsplichten te versoepelen voor cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker en bedoeld zijn om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.

Dit leidt tot een juridisch probleem, omdat de open norm “geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer” de nodige discussie met zich mee zal brengen. Wanneer is daar sprake van? De toelichting bij het wetsvoorstel geeft wel een aantal voorbeelden, waaronder third party analytic cookies. Maar dan stelt de minister wel de eis dat er met de derde-leverancier -zoals Google voor Google Analytics- een bewerkersovereenkomst wordt gesloten die gebruik van de gegevens door Google beperkt tot de categorie “geen of geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer”.

Het opstellen van profielen valt daar uitdrukkelijk niet onder. De vraag is of bedrijven zoals Google zich contractueel wel zullen laten verplichten tot het onthouden van het opstellen van die profielen, aangezien zij juist geld verdienen met gerichte, op profielen gebaseerde advertentiediensten. Google dicteert bij haar gratis Analytics-dienst nou eenmaal de voorwaarden. De vraag is dus in hoeverre het landschap van pop-ups en balkjes zal veranderen na aanpassing van de wet.

Over de huidige, nog geldende regels gaat deze uitgebreide blog-post.

Geplaatst op 20 mei 2013 door Koen Konings