Leestijd: 4 minuten

Teksten, plaatjes en tekens kunnen worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. In boeken, op reclamemateriaal en op het internet worden teksten, plaatjes en tekens regelmatig vergezeld van symbolen om aan te geven dat de tekst, het plaatje of het teken beschermd is. De vraag is of dat nodig is.

Copyright-teken (C) of ©

Regelmatig wordt gevraagd naar de verplichting om websites, stukken tekst of logo’s te voorzien van de ‘copyright notice‘ of het ©-teken. Dit is niet verplicht, maar kan eventueel een psychologisch, afschrikwekkend effect hebben. Een waarschuwing aan de lezer dat deze niet zonder de toestemming van de rechthebbende zomaar de tekst of het plaatje mag overnemen.

De reden waarom het niet verplicht is, is omdat in Nederland, Europa en alle landen die zijn aangesloten bij het internationale verdrag de Berner Conventie geen vormvereisten stellen aan het doen ontstaan van auteursrechten. Kortweg wanneer een menselijke creatie voldoende creatief en origineel is, ontstaat het auteursrecht op de creatie al. Hiervoor is geen extra aanduiding nodig. Sinds de Verenigde Staten zijn toegetreden tot de Berner Conventie is het belang van het gebruik van het ©-symbool een stuk kleiner geworden. De Berner Conventie stamt al uit 1886 en heeft als doel de internationale bescherming van werken van letterkunde en kunst te verzekeren.

Merkregistratie-tekens (R) of ® en TM of ™ en SM of ℠

Voor merken komen de tekens ®, ™ en ℠ regelmatig voorbij. Voor merken geldt in de Benelux en Europa dat er wél vormvereisten zijn, namelijk een geldig depot van het teken (woord of logo) dat tot een inschrijving heeft geleid. Zodra een merkdepot tot een geldige inschrijving heeft geleid in de Benelux of in Europa, dan is een nadere aanduiding niet noodzakelijk voor bescherming op de betreffende grondgebieden.

In de Verenigde Staten wordt wel veel gebruik gemaakt van bovengenoemde tekens. Dit vanwege het risico dat het weglaten van de merksymbolen bij het voeren van de merken nadelige effecten kan hebben op toekomstige inbreukzaken. De ® of (R) wordt gebruikt voor ‘registered trademarks‘ en kan eventueel vervangen worden door de tekst “Registered, U.S. Patent and Trademark Office” of de afkorting daarvan “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.“. Voor niet-geregistreerde merken kunnen de tekens ™ of TM worden gebruikt (of ℠ of SM voor niet-geregistreerde dienstenmerken).

Het gebruik van het ®-symbool kan dus handig zijn als men in de Verenigde Staten een daar geregistreerd merk voert. Het gebruik van het ™-symbool of het ℠-symbool kan handig zijn als men in de Verenigde Staten met een ongeregistreerd (of elders geregistreerd) teken de markt op is gegaan. Let wel op: Sommige landen bestraffen het onjuiste gebruik van het ®-teken bij een niet-geregistreerd merk!

Voor merkregistraties of vragen daarover bent u bij NORD aan het juiste adres. Hiervoor worden vaste tarieven gehanteerd.

Handelsnaam of merk
Geplaatst op 23 september 2014 door Koen Konings