Leestijd: 3 minuten

Innovatiefonds Noord-Nederland

NV NOM introduceerde vorige week de mogelijkheid om innovatieve ideeën te financieren via het Innovatiefonds Noord-Nederland. Het proces van idee naar innovatie is kostbaar en in het huidige economische klimaat is het bankwezen terughoudend met financieren. Dit terwijl innoveren voor ondernemers cruciaal is voor een goede concurrentiepositie.

Het Innovatiefonds kan in de vorm van een participatie tussen de € 50.000,= en € 1.000.000,= inleggen. Het Innovatiefonds participeert alleen als de ondernemers (minimaal twee) zelf tenminste de helft van het totale budget, na aftrek van subsidies, inbrengen.

 

Criteria voor een beroep op het fonds

Om een beroep te kunnen doen op het Innovatiefonds moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden, die te achterhalen zijn met de innovatiecheck:

  1. Het moet gaan om een nog te uit te ontwikkelen idee voor een nieuw product, een dienst of een verbeterd proces;
  2. Dit idee wordt uitgewerkt met een andere (MKB)-ondernemer, die kennis en vaardigheden inbrengt;
  3. Het is bekend hoe het idee waarde gaat creëren in de markt;
  4. Er is bereidheid de ontwikkeling van het idee in een nieuwe, speciaal hiervoor opgezette, onderneming onder te brengen, waarin ook het Innovatiefonds Noord-Nederland participeert;
  5. De ondernemers brengen zelf de helft van het benodigde budget zelf in, in de vorm van geld, middelen en uren.

 

Risico’s en valkuilen

Bij innovaties en het ontwikkelen van ideeën speelt altijd de bescherming van intellectueel eigendom een belangrijke rol, alsmede hoe de samenwerking juridisch wordt opgetuigd.

De ondernemer die te veel vertrouwt op zijn mede-ontwikkelaar of op zijn participant kan geneigd zijn onvoordelige contracten te teken. Eigendom op, zeggenschap over en verdiensten aan de innovatie kunnen (disproportioneel) worden ingeleverd bij te eenzijdige contractsvoorwaarden.

Een ander risico is het (al dan niet bewust) openbaar maken van een uitvinding. Zodra dat gebeurt kan bij een mogelijke octrooiverleningsprocedure het octrooi worden afgekeurd wegens het ontbreken van de vereiste “nieuwheid”. Voor dergelijke technische uitvindingen wordt altijd geadviseerd dit strikt geheim te houden, geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen met alle mede-ontwikkelaars en participanten en juridische bijstand in te schakelen.

Het spreekt voor zich dat NORD de innovatieve ondernemer graag bijstaat om de valkuilen te vermijden en de beste weg te vinden naar een exploitabel product.

Geplaatst op 8 mei 2014 door Koen Konings