Leestijd: 3 minuten

GeenStijl doopt december tot DEFEMBER

Meningen over GeenStijl zijn divers, maar altijd uitgesproken. Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos grievend? Of zijn ze toch stiekem moraalridders? Met hun DEFEMBER-actie probeert het weblog aandacht te vragen voor toenemende inbreuken op de privacy van internetgebruikers door overheden en hun geheime diensten. Parallellen met George Orwell’s 1984 zijn dan ook te trekken.

GeenStijl benadrukt dat het privacyrecht een grondrecht is waar de overheid vanaf moet blijven. Juridisch gezien mag dit grondrecht pas worden aangetast als dat gebeurt op wettelijke basis. In een tijd waar nadruk steeds meer op veiligheid komt te liggen en het besef van privacy afneemt, kunnen overheden zonder al te veel protest de wettelijke basis creëren voor vergaande opsporingsbevoegdheden. Deze kunnen en zullen leiden tot grootschalige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van iedereen.

Function creep

De function creep waar GeenStijl op doelt is het verschuiven van het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Het ene moment worden gegevens verwerkt voor de veiligheid van burgers, een paar jaar later kunnen diezelfde gegevens misbruikt worden tot het opsporen van tegenstanders van totalitaire regimes. Dit klinkt ver van ons bed, maar in de Tweede Wereldoorlog verzamelden de Nazi’s met het grootste gemak de gegevens bij onze burgerlijke stand om efficiënte en doelgerichte razzia’s te kunnen organiseren; men hield de geloofsovertuigingen van de burgers ook bij.

Deze function creep hoeft niet alleen maar plaats te vinden door vijandelijke mogendheden of door spionage, maar kan ook door een klungelende overheid ontstaan. Zo was er recentelijk nog het voorbeeld van Minister Opstelten en de Belastingdienst, die gezamenlijk kentekengegevens misbruikten. Hiervoor kregen ze van organisatie Bits of Freedom de Big Brotheraward 2013.

De andere boosdoeners

De reden dat overheden en hun geheime diensten zoveel en zo gemakkelijk persoonsgegevens van hun eigen en andermans onderdanen kunnen verzamelen, is grotendeels ook te wijten aan de massaliteit waarmee mensen hun persoonsgegevens inleveren bij private partijen. Regelmatig schreef NORD over dit onderwerp in relatie tot Facebook, Google of social media.Gemakzuchtig en ongeïnteresseerd accepteert men massaal alle voorwaarden die worden voorgeschoteld, vaak zonder ze te bestuderen. Vervolgens delen wij zelf op grote schaal onze persoonsgegevens.

Het is dus goed dat GeenStijl de internetgebruikers bewust wil maken van wat er langzaam maar zeker gebeurt: een afkalving van ons privé-leven op internet. Tenzij wij voldoende protesteren natuurlijk en kritisch blijven op wat wij aan het internet toevertrouwen…

Geplaatst op 4 december 2013 door Koen Konings