Leestijd: 1 minuut

Het Euroteken (€)

Het Euroteken (€) is het valutateken van de euromunt. Het is zodanig ontworpen dat het gemakkelijk met de hand te schrijven is, goed herkenbaar is en esthetisch aantrekkelijk is. In een recent arrest sprak het Europese Gerecht zich uit over de vraag of men het Euroteken mag opnemen in een beeldmerk met andere elementen.

Arrest

In het recente arrest van het Gerecht werd bepaald dat aan het Euro-symbool een bijzonder algemeen belang wordt toegekend. Dit belang zorgt ervoor dat Het gebruik van het Euroteken beschermd is en niet door gewone partijen, zoals de deposant van het merk, kan worden gemonopoliseerd.

Het gebruik van het Euroteken als onderdeel van een groter beeldmerk kan gewoon getoetst worden aan de geldende absolute weigeringsgronden van de Europese verordening inzake het Gemeenschapsmerk én is daarnaast ook nog eens in strijd met een Mededeling van de Commissie over het gebruik van het Euro-symbool. Een vergelijking met het Recycling-symbool ging in deze zaak niet op.

Bij het creëren van een logo of beeldmerk kan men voortaan maar beter wegblijven bij het gebruik van het Euroteken.

Geplaatst op 17 juli 2013 door Koen Konings