Leestijd: 4 minuten

Het merkenrecht, dat hoofdzakelijk van Europese origine is, gaat veranderen. Zowel de Gemeenschapsmerkenverordening waarin het Gemeenschapsmerk (Europees merk) geregeld is, als de merkenrichtlijn waarin het Benelux-merk geregeld is, gaan op de schop. De vernieuwde Gemeenschapsmerkenverordening treedt op 23 maart 2016 in werking. Wanneer het vernieuwde Benelux-merkrecht in werking treedt, is nog niet duidelijk, omdat Europese richtlijnen altijd door de lidstaten geïmplementeerd dienen te worden in hun respectieve nationale wetgeving. Dit dient uiterlijk op 14 januari 2019 te zijn gebeurd. NORD brengt voor u alvast de belangrijkste wijzingen in kaart.

Uniemerk

Allereerst treedt er een wijziging op in de naamgeving. De Gemeenschapsmerkenverordening heet voortaan “Uniemerkenverordening” en analogisch daaraan heet het Gemeenschapsmerk voortaan  “Uniemerk” of “EU-merk”. Ook de instantie waar Uniemerken aangevraagd dienen te worden, het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), zal voortaan door het leven gaan als “European Union Intellectual Property Office” (EUIPO).

Grafische voorstelling

Verder komt het huidige wettelijke vereiste, dat een teken voor grafische voorstelbaarheid vatbaar moet zijn om het als merk te kunnen deponeren, te vervallen. De (praktische) reden voor dit vereiste was dat het merk zichtbaar uit de registratie moest blijken. In het verleden heeft dit problemen opgeleverd bij de registratie van enkele bijzondere categorieën tekens als merk, zoals bij geur- en klankmerken. In ieder geval ten aanzien van geurmerken werd per definitie niet aan dit vereiste voldaan. Nu het vereiste van grafische voorstelbaarheid komt te vervallen, is ook – althans in theorie – de mogelijkheid geopend om geuren als merk te registreren.

Kosten

Veel belangrijker voor de praktijk is evenwel de aanstaande wijziging in het taksensysteem. Momenteel biedt de wet nog de mogelijkheid om een merk voor drie klassen te registreren voor dezelfde prijs als een merk voor slechts één klasse (drie-voor-de-prijs-van-één-principe). In het nieuwe systeem is deze mogelijkheid afgeschaft. Voortaan dient per klasse een aparte vergoeding te worden betaald. Dat geldt niet enkel voor nieuw te registeren merken, maar ook voor reeds bestaande merken waarvan de beschermingstermijn afloopt en waarvan de merkhouder de beschermingstermijn wenst te verlengen. De tarieven van NORD zijn hier inmiddels op aangepast.

Nieuwe administratieve procedure

Voorts wordt er een nieuwe administratieve procedure geïntroduceerd om een merk (van bijvoorbeeld een concurrent) nietig of vervallen te laten verklaren. In de huidige wet is dat nog enkel mogelijk door middel van een vaak tijdrovende en soms kostbare gang naar de rechter. Om die reden kan de nieuwe administratieve procedure als een welkome toevoeging worden beschouwd.

Oppositie

Tot slot wordt het mogelijk voor merkhouders om in een oppositieprocedure op te komen tegen het gebruik door een derde van een overeenstemmende handelsnaam. Dat was voorheen enkel mogelijk in een inbreukprocedure en dan ook nog enkel in Benelux-verband. Uit al deze wijzigingen kan de algemene conclusie getrokken worden dat het merkenrecht toegankelijker wordt en dat merkhouders (nog) beter beschermd worden. Indien u naar aanleiding van deze blog nog vragen heeft over de gevolgen van deze wetswijziging voor uw merkrecht of indien u overweegt uw eigen teken als merk te laten registeren, neemt u dan contact op met NORD Advocatuur. Overigens zal NORD uiteraard ook proactief de merken die zij beheert in de gaten blijven houden.

Geplaatst op 21 maart 2016 door Koen Konings