IP | IT | Privacy

Symbool voor het constante streven van NORD Advocaten om een van de oudste beroepsgroepen te moderniseren en aan te passen op de huidige tijd staat “Focus op IP | IT | Privacy”.

Dat betekent dat qua inhoud geen ruimte is voor generalistische aanpak, maar uitsluitend voor specialismen. De huidige informatiemaatschappij vereist diepgaande kennis van Intellectuele Eigendom (IP) IT-recht (IT) en Privacy en een open vizier voor innovaties en technologische ontwikkelingen. Voor wat betreft de vorm betekent het meer gebruik van innovatieve IT, daardoor minder overhead en dus meer reële tarieven en vaste prijzen. Waar vele advocatenkantoren worstelen met veranderende tijden, toont NORD Advocaten flexibiliteit en neemt het voortouw.

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.

– Charles Darwin –