Ondernemingsrecht

De basis van de praktijk van NORD is ondernemen en het ondernemingsrecht. Daarom komen op het blog van NORD diverse relevante onderwerpen voor ondernemers dan ook regelmatig aan bod. De informatiemaatschappij biedt ondernemers zowel kansen als risico’s bij de online distributie van diensten, het aangaan van (internationale) samenwerkingen en de implementatie van nieuwe bedrijfsstrategieën.

Ondernemen en het recht

Wat een ondernemer ook doet, hij is altijd gebonden aan de regels van het recht. Regels over de rechtsvorm, fiscale verplichtingen, informatieverplichtingen op de website, werkgeverschap, enzovoort. In Nederland en Europa kennen we ook een hele grote contractvrijheid. Deze houdt in dat partijen samenwerkingen, opdrachten of algemene voorwaarden grotendeels naar eigen inzicht kunnen invullen. Het vergt echter een scherp juridisch oog om de belangen van de ondernemer goed te bewaken en te weten welke grenzen het geschreven en ongeschreven recht opwerpen.

Overeenkomsten, contracten, algemene voorwaarden en offertes

De basis van alle verbintenissen tussen marktspelers, verticaal (leverancier-afnemer) of horizontaal (samenwerking), wordt gevormd door afspraken oftewel overeenkomsten. Wanneer deze schriftelijk worden gesloten, dan spreekt men over contracten. Om de juiste balans te vinden tussen een commercieel goed voorstel en een adequate beperking van aansprakelijkheden verdient het aanbeveling om goede algemene voorwaarden te hebben én op de juiste manier in offertetrajecten te hanteren. Gaat bij de inhoud of het aanbieden van de voorwaarden iets mis, dan zouden ze zomaar vernietigd kunnen worden.

Geschillen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor ondernemen. Een degelijk offerteprocedure en een goede contractuele basis voorkomen onduidelijkheid bij de uitvoering en eventuele geschillen. Ondernemers doen er daarom goed aan om in een vroeg stadium al de basis van samenwerking of levering te laten controleren. Mocht er uiteindelijk toch een geschil ontstaan, dan kan vanuit een betere positie geageerd of verweer gevoerd worden.

De rol van NORD als advocaat bij allerhande vraagstukken over ondernemen

Juist omdat de regels in onze moderne maatschappij zo veelvoudig en complex zijn, kan een ondernemer niet meer zonder gedegen juridisch advies. Ook door IT-ontwikkelingen en Europese regelgeving is de markt meer internationaal geworden. Koen Konings van NORD helpt u als gespecialiseerd advocaat zonder oogkleppen snel te schakelen op een dynamisch speelveld.