Leestijd: 4 minuten

Raider. Wie is er niet groot mee geworden? In ieder geval niet de generatie van na 1991, want toen besloot eigenaar Mars Inc. in het kader van een wereldwijde marketingstrategie de naam om te dopen tot Twix. De dubbele reepjes van biscuit, karamel en chocolade hebben sinds 1968 de Europese markt als “Raider” veroverd en werd sinds 1979 als “Twix” (een samenvoeging van “Twins” en “Biscuits”) in Amerika ingevoerd. Door globalisering was het voor de hand liggend om voor één merk te gaan en dat werd Twix.

 

Exit Twix?

Betekent deze actie van Mars Inc. nu het einde voor Twix? Nee, deze actie van Mars Inc. lijkt slechts een tijdelijke reclamestunt te zijn om op basis van de schaarsheid en de gelimiteerdheid meer publiek tot aankopen aan te zetten. Mars Inc. heeft veel geïnvesteerd in haar branding en zal niet zomaar het merk Twix laten vallen. Ook op het wikkel van de nieuwe Raider staat “Raider by Twix” en de Raiders worden geleverd in dozen van Twix. Hierna volgt een juridische analyse van deze marketingstunt.

 

De RAIDER-merken en het normale gebruik daarvan

Mars heeft echter nog steeds een Benelux RAIDER-woordmerk sinds 1971 én een Europees RAIDER-woordmerk sinds 1996. Een merk is elke tien jaar te vernieuwen en in principe eeuwig houdbaar. Er zijn echter wél vereisten. Zo moet van het merk ‘normaal gebruik’ worden gemaakt. Indien gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, kan het merk vervallen worden verklaard. Zie voor de Benelux artikel 2.26 lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) (of voor Europese merken artikel 51 Gemeenschapsmerkenverordening).

Nu Mars al vele jaren geen Raiders meer verkoopt, maar louter nog Twixen, lijkt het Raider-merk dus bloot te staan aan het risico dat elke willekeurige belanghebbende (concurrenten bijvoorbeeld) het merk vervallen kunnen laten verklaren. Zie artikel 2.27 lid 1 BVIE (of artikel 56 van de Gemeenschapsmerkenverordening). Het teken “Raider” komt dan weer vrij voor andere producenten van chocolaatjes of koekjes.

 

Exit Raider?

Het lijkt erop dat Mars haar merkrechten op Raider heeft verspeeld. Kan Mars daar niets tegen doen? Jawel! Mars kan het merk opnieuw ‘normaal’ gaan gebruiken vóórdat iemand zo slim is om het merk “Raider” aan te gaan vechten. Het verval van een merkrecht kan namelijk niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Zie artikel 2.27 lid 2 BVIE. En ook mag niemand een merk registreren dat in een periode van drie jaar voor het merkdepot ‘normaal’ zijn gebruikt door een derde, zoals Mars. Zie artikel 2.4 sub f BVIE.

Maar als de huidige “retro-actie” slechts tijdelijk is, waar alles op wijst, dan zal deze zich niet kwalificeren als ‘normaal gebruik’ en heeft Mars daadwerkelijk het merk Raider verspeeld. Welke ambitieuze koekjesbakker wil naar Mars? NORD Advocatuur staat u graag bij met de vordering tot vervallenverklaring van Raider.

Geplaatst op 8 januari 2016 door Koen Konings