Leestijd: 2 minuten

Europese arresten

In de afgelopen paar maanden is er een reeks aan Europese arresten gewezen door het Europese Hof van Justitie die fundamenteel is voor de juridische beschouwing van het internet. Zo was er het arrest over de hyperlink (Svensson) en het arrest over downloaden uit illegale bronnen (ACI Adam-Stichting de Thuiskopie). Een paar dagen voor deze twee arresten liet het Hof van Justitie zich uit over de Richtlijn gegevensbewaring (2006/24/EG) en verklaarde deze ongeldig vanwege de te grote inbreuk op de grondrechten van Europeanen. Hiermee is het een baanbrekend arrest.

Dataretentie of gegevensbewaring

De richtlijn uit 2006 beoogde om internetproviders en telefonie-operators diverse gegevens over internet- en telefoniegebruik gedurende zes tot twaalf maanden te laten bewaren. Op deze wijze zouden de verschillende (nationale) opsporingsinstanties deze gegevens kunnen gebruiken bij het het handhaven van de wet en het bestrijden van terrorisme. De richtlijn is op 1 september 2009 in Nederland in werking getreden als de zogeheten Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die onder meer de Telecommunicatiewet aanpaste.

Gevolgen voor de privacy

Het verplicht moeten bewaren van gegevens van telecommunicatiegebruikers is niet alleen kostbaar voor providers, maar brengt ook privacyrisico’s met zich voor de gebruikers. Immers, van hen wordt grootschalig allerlei persoonlijke gegevens bewaard, zelfs zonder dat er ook maar concrete verdenkingen zijn van strafbare feiten. Hiertegen is dan ook fel door diverse juristen en belangenorganisaties geageerd. Uiteindelijk kwamen een Ierse en een Oostenrijkse zaak tot aan het Hof van Justitie, de hoogste rechter van Europa.

Het Hof sprak zich uit op 8 april 2014 en verklaarde de richtlijn ongeldig omdat de omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de betrokken grondrechten (privacy) niet voldoende ingeperkt om te garanderen dat deze inmenging daadwerkelijk tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft. Ook de Nederlandse wetgever zal vanwege de ernstige inbreuken op de privacy de wetgeving aan moeten passen. Lees het perscommuniqué hier (pdf).

Geplaatst op 1 mei 2014 door Koen Konings