Leestijd: 4 minuten

Per 1 april 2016 verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het parlement heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ goedgekeurd. Indien u op opdrachtbasis werkzaam bent, kan dit wetsvoorstel gevolgen hebben voor uw fiscale positie. Voor veel IT’ers, die zelfstandig (eenmanszaak, zzp’er of freelancer) zijn, kan dit relevant zijn. Hieronder leest u welke gevolgen dit zijn.

 

VAR

Wanneer iemand in loondienst werkzaam is, is diens werkgever verplicht om loonbelasting en sociale zekerheidspremies in te houden en deze af te dragen aan de belastingdienst. Dat geldt niet voor zelfstandigen. Zij werken voor eigen rekening en risico, dienen zelf voor hun belastingen en het risico van arbeidsongeschiktheid zorg te dragen, en hun opdrachtgever hoeft helemaal niets af te dragen aan de belastingdienst. In het verleden heeft dat weleens tot misbruik geleid, bijvoorbeeld doordat afgesproken werd dat een werknemer ‘voor eigen rekening en risico’ ging werken voor een werkgever, terwijl feitelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst. Om dit soort ‘schijnconstructies’ aan te pakken, is ooit het systeem van de VAR in het leven geroepen. In dit systeem vraagt degene die werkzaamheden voor een ander wenst te gaan verrichten een VAR aan bij de belastingdienst. Afhankelijk van het type VAR dat vervolgens wordt verkregen, is duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor het afdragen van loonbelasting en de sociale zekerheidspremies.

 

Overeenkomsten beoordelen

Aanvankelijk zou de zogenaamde ‘Beschikking geen loonheffingen’ voor de VAR in de plaats komen, maar dat is later uit het wetsvoorstel geschrapt. Het huidige wetsvoorstel opent een geheel nieuw systeem. Volgens dit nieuwe systeem moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers hun arbeidsrelatie in een overeenkomst vastleggen en die ter beoordeling aan de belastingdienst voorleggen. De belastingdienst beoordeelt vervolgens of de werkgever/opdrachtgever belastingen en sociale zekerheidspremies dient af te dragen, dan wel de werknemer/opdrachtnemer. Om een en ander niet leuker te maken maar wél makkelijker, gaat de belastingdienst modelovereenkomsten publiceren op grond waarvan de opdrachtgever geen belastingen en sociale premies hoeft af te dragen. Er zullen individuele modelovereenkomsten komen, maar ook modelovereenkomsten voor gehele branches en beroepsgroepen. Ook kunnen brancheorganisaties eigen opgestelde overeenkomsten ter beoordeling voorleggen. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer zich in de praktijk echter anders gedragen dan men op grond van de beoordeelde overeenkomst mag verwachten, kan de opdrachtgever alsnog verplicht worden om belastingen en sociale premies af te dragen.

 

Overgangsregeling

Momenteel is er een overgangsregeling getroffen. Indien u nog een VAR heeft van 2014 of 2015, dan is die ook dit jaar nog geldig. Alleen als u onder andere omstandigheden gaat werken, is het noodzakelijk een nieuwe VAR aan te vragen; deze is dan geldig totdat het nieuwe regime in gaat. Overigens is het nu al mogelijk om een overeenkomst ter beoordeling voor te leggen aan de belastingdienst of een modelovereenkomst te kiezen.

 

Heeft u nog vragen over het bovenstaande, neemt u dan contact op met NORD Advocatuur. Uiteraard is NORD Advocatuur ook bereid om uw bestaande overeenkomst(en) onder de loep te nemen of een nieuwe overeenkomst op te stellen.

Geplaatst op 9 februari 2016 door Gertjan van den Hout