Merkinschrijving vereist voor bescherming

Om merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen is een merkinschrijving vereist. Zonder inschrijving is uw merknaam niet beschermd. Dat is anders bij bijvoorbeeld een handelsnaam. Men verkrijgt handelsnaamrechtelijke bescherming door een handelsnaam daadwerkelijk en met enige duurzaamheid te voeren. Een inschrijving in bijvoorbeeld het handelsregister is niet vereist.

Voor merkenrechtelijke bescherming is dus een inschrijving nodig. Zonder inschrijving kan aan een teken dat een merk zou kunnen vormen, geen enkel recht worden ontleend. De wetgever heeft dit uitgangspunt vastgelegd in artikel 2.19 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. De achterliggende gedachte is dat ingeschreven merken in een openbaar register terechtkomen. Zo kan iedereen zien in het merkenregister zien of een bepaald merk vrij is of niet.

Merkaanvraag

Aan een merkinschrijving gaat een aanvraag vooraf. Een merkaanvraag heet ook wel een ‘depot’. In geval van een Benelux-merk moet men een merkaanvraag indienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een Europees merk, ook wel ‘Uniemerk’ genoemd, wordt ingediend bij het European Union Intellectual Property Office.

Het is niet noodzakelijk om een (gespecialiseerd) advocatenkantoor of merkenbureau in te schakelen om een merkaanvraag te doen. U zou ook zelf een merkrecht kunnen aanvragen. Toch kan het verstandig zijn om een merkdepot over te laten aan een specialist. Een belangrijke reden daarvoor is dat een specialist doorgaans beter in staat is te beoordelen of een bepaald teken als merk zou kunnen worden ingeschreven. Niet ieder teken kan namelijk als merk worden ingeschreven. Voor merkenrechtelijke bescherming is bijvoorbeeld ‘onderscheidend vermogen’ vereist.

Soms kan een merkdepot op weerstand stuiten bij een oudere merkhouder met een gelijk of overeenstemmend merk. Die derde zou dan oppositie kunnen instellen. Het is soms ook mogelijk om te onderhandelen met die derde en tot ‘co-existentie’ te komen. Een merkenspecialist heeft gewoonlijk de nodige ervaring met oppositieprocedures en onderhandelingen.

Klassen

Een andere reden waarom een merkaanvraag beter aan een specialist kan worden overgelaten, is dat een merk aangevraagd moet worden voor zogenaamde ‘klassen’. Klassen zijn de categorieën van waren en/of diensten waarvoor merkenrechtelijke bescherming gewenst is. Er bestaan in totaal 45 klassen, namelijk 34 warenklassen en 11 dienstklassen. Deze klassen zijn opgenomen in de zogenaamde Classificatie van Nice.

De klassen zijn van groot belang bij het bepalen van de beschermingsomvang van een merk. Het is daarom belangrijk om deze (sub)klassen zorgvuldig uit te kiezen. Een merkengemachtigde heeft hier ervaring mee en kan ervoor zorgen dat uw merk optimale bescherming geniet.

Merkaanvraag door NORD?

NORD Advocaten heeft veel ervaring met merkaanvragen, opposities en onderhandelingen over co-existentie, en zou ook als gemachtigde voor u kunnen optreden. Neem voor advies vrijblijvend contact op met de specialisten van NORD. Naast advies over merkaanvragen kan NORD u ook bijstaan bij het handhaven van uw merkrecht. Zo weet u zeker dat uw merk altijd goed beschermd is. Wilt u meer weten of het nut van een merkregistratie? Lees dan dit blogbericht van NORD.

Handelsnaam of merk
Geplaatst op 16 september 2021 door Gertjan van den Hout