Leestijd: 6 minuten

Merk registreren

Een merk laten registreren is niet alleen belangrijk voor grote multinationals, maar voor iedere onderneming die zijn producten of diensten wil beschermen tegen verwarring op de markt. Een merkrecht is een recht dat pas ontstaat na registratie en het gaat op basis van “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Als iemand anders u voor is met een gelijkend teken, zou u zomaar weer op zoek moeten kunnen gaan naar een nieuw onderscheidingsteken voor uw product of dienst. Andersom kunt u met uw merk verwarring op de markt voorkomen en optreden tegen gebruikers van dezelfde of gelijkende tekens.

 

Wat is een merk?

Een merk is een “onderscheidingsteken” oftewel een teken waarmee u uw producten of diensten kunt onderscheiden van uw concurrenten. U kunt een woord of logo deponeren als “woordmerk”  of “beeldmerk”, maar ook vormen, klanken of kleuren in bijzondere gevallen. U kunt uw merk inschrijven voor de Benelux, voor Europa of voor een verzameling van verschillende aan te wijzen landen. Een merk wordt altijd aangevraagd voor een afgebakend aantal “klassen” van producten of diensten. Uw merk geldt alleen voor de klassen waarvoor het is geregistreerd voor een periode van 10 jaar die telkens weer te verlengen is.

Niet ieder teken is geschikt om als merk ingeschreven te worden. Een teken kan te “beschrijvend” zijn, wat de meest voorkomende reden van weigering tot inschrijving is. Dat is het geval als het teken de kenmerken van het product of de dienst beschrijft of wanneer dat teken het product of de dienst aanprijst. Het teken “Appel” kan bijvoorbeeld prima werken voor ICT-apparatuur of een platenlabel, maar niet voor de producten appels en appelsap.

Ook kan het teken “onderscheidend vermogen” missen. Dat is bijna altijd het geval als het teken al “beschrijvend” is, maar het kan ook voorkomen als ze bestaan uit (aanprijzende) slogans of te basale kleuren of vormen van producten. Dit soort tekens kunnen dan niet als onderscheidingsteken dienen.

Een merk mag evenmin misleidend zijn voor de consument en de markt. Verder mag het teken geen vlaggen, wapens op onzedelijke elementen bevatten. Sommige merken, zoals “Fucking Hell” voor “hell” bier uit het Oostenrijkse plaatsje Fucking, zijn op het randje.

Waarom een merk deponeren?

U bouwt als ondernemer goodwill op met een bepaald teken voor uw producten of diensten. Zonder merkregistratie bent u echter niet goed beschermd tegen anderen die hetzelfde of soortgelijke teken gaan gebruiken en daarmee verwarring op de markt kunnen veroorzaken.

Kort gezegd heeft het merk de volgende voordelen:

  1. U kunt stappen ondernemen tegen partijen die uw merk misbruiken (namaak en piraterij) of partijen die in uw vaarwater komen met een teken dat te veel lijkt op uw merk.
  2. Ook kunt u het ®-teken of TM-teken gebruiken bij uw merk, wat het vertrouwen van uw klanten vergroot.
  3. Ten slotte kunt u uw merk verzilveren door het te verkopen of het in licentie geven, want het is een vermogensrecht dat op geld is te waarderen.

 

Zelf doen of een merkgemachtigde inschakelen?

Iedereen kan merken zelf online aanvragen. Het komt echter wel heel precies aan op de omschrijving van de klassen van de producten of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd. Daarmee kan men de meest volledige bescherming realiseren. Voor advies over allerhande merkenzaken en intellectuele eigendomsrechten kunt u terecht bij een gespecialiseerde advocaat of merkgemachtigde, zoals mr. Koen Konings van NORD.

Een specialist kent de wetgeving en de relevante rechtspraak en literatuur. Daarom kan een specialist u het beste helpen de juiste route voor bescherming uit te zetten en alle administratie van u over te nemen. Behalve het beheer van uw merkenportefeuille, kan NORD u ook bijstaan bij eventuele conflicten tegen bijvoorbeeld partijen die menen dat hun oudere merkrechten conflicteren met uw inschrijving of andere geschillen. Lees hier meer over in dit blog.

 

Wat kost het?

De kosten vallen in verhouding zeer mee. Een eenmalig bedrag biedt, als het merk tenminste definitief wordt ingeschreven, een tienjarige inschrijving als merk. Daarna kan deze inschrijving iedere tien jaar weer verlengd worden. Voor een eenmalig bedrag zijn uw rechten dus tien jaar lang gewaarborgd. Verder zijn de kosten afhankelijk van de landen en het aantal klassen waarvoor merkenrechtelijke bescherming wordt aangevraagd. Neem contact op met NORD voor een vrijblijvende offerte.

Pas overigens wel op voor spookfacturen. Na depot wordt het teken online in een openbaar register opgenomen. Dat kan aanleiding zijn voor andere om u valse facturen of misleidende opdrachtformulieren te versturen.

Geplaatst op 23 november 2015 door Koen Konings