Leestijd: 3 minuten

Protocollen treden in werking

Uit het tractatenblad van 15 augustus 2013 blijkt dat bepalingen uit een protocol van 2010 en 2013 per 1 oktober 2013 in werking treden en daarmee het Benelux-Verdrag inzake de Intellecuele Eigendom (BVIE). Dit is het verdrag dat voor de Benelux het deponeren van merken en modellen regelt.

Kleine wijzigingen in het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom

Behalve het wegwerken van wat schoonheidsfoutjes, bevat het ook de formalisering van de huidige praktijk van het vooronderzoek. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kan voor een eventueel onderzoek naar oudere inschrijvingen kosten berekenen, die weer worden vastgesteld door de directeur van het bureau. In het uitvoeringsreglement wordt in de nieuwe versie meer aandacht geschonken aan het i-DEPOT.

Grotere wijzigingen voor het voeren van opposities

De oppositieprocedure wordt meer ingrijpend gewijzigd. De oppositieperiode is nog steeds twee maanden lang, maar begint per 1 oktober niet meer vanaf de eerste dag van de volgende maand na de publicatie, maar gewoon vanaf de publicatie. Dit geldt ook voor de oppositie tegen internationale merkdepots die zich uitstrekken over de Benelux. Oude merkhouders moeten dus iets sneller reageren dan voorheen om tegen gelijkende depots op te treden. Hiermee lijken de oppositieregels iets meer op die van Europese merkdepots, waar de termijn ook begint op de dag van publicatie maar daarentegen drie maanden duurt.

Verder wordt artikel 2.15 BVIE, dat de vertegenwoordiging van partijen in een oppositieprocedure regelt, geschrapt. Hierdoor kunnen ook (rechts)personen buiten de Europese Gemeenschap zonder verplichte vertegenwoordiging een oppositieprocedure aangaan.

Eerder werden al de richtlijnen oppositie van het BBIE gepubliceerd.

Intellectueel eigendom en NORD

Voor meer informatie over het deponeren of handhaven van merken of modellen of andere zaken van intellectueel eigendom kunt u zich altijd tot NORD wenden. Voor (zelf)educatie of een korte introductie tot het vakgebied van intellectueel eigendom schreef NORD’s advocaat Koen Konings vorig jaar voor Kluwer het boek “Kernzaken Intellectueel Eigendom“.

Geplaatst op 19 augustus 2013 door Koen Konings