Leestijd: 4 minuten

Inleiding

Social media hebben de wereld inmiddels veroverd. Wat begon als een hype bleek een onomkeerbare ontwikkeling in de wijze waarop mensen met elkaar communiceren. De cijfers liegen er niet om. Facebook spant de kroon met meer dan een miljard gebruikers wereldwijd –oftewel zo’n 14% van de wereldbevolking- met een dienst die is vertaald naar ruim 70 talen. Het Chinese Tencent QQ telt bijna 800 miljoen leden, opgevolgd door Google+ met ongeveer 500 miljoen leden waarvan de helft actief is. En ook zo’n 500 miljoen mensen sturen korte berichtjes via Twitter. LinkedIn heeft ruim 200 miljoen gebruikers en was het eerste sociale netwerk dat een beursgang beleefde. En hoewel het op Nederland gerichte Hyves wellicht over zijn top heen is, trekt deze website per maand nog steeds zo’n 2,7 miljoen unieke bezoekers.

Door Web 2.0 is de gebruiker van louter informatieconsument veranderd naar een informatieproducent. Met social media werd deze ontwikkeling naar nieuwe hoogten gestuwd. Nu er zoveel mensen intensief gebruik maken van social media, is het niet verwonderlijk dat de eerste rechtszaken over dit onderwerp al gevoerd zijn. Hoe verhoudt het recht zich tot social media? Op dit blog zal NORD in de vorm van een serie een overzicht geven van enkele opvallende juridische complicaties uit de praktijk, opgedeeld naar onderwerp:

  1. Inleiding, definitie en gevaar
  2. Vrijheid van meningsuiting
  3. Privacy
  4. Intellectueel eigendomsrecht
  5. Telecommunicatierecht
  6. Arbeidsrecht
  7. Aansprakelijkheid van de social mediabeheerder
  8. Conclusie en download

Definitie “social media” en gevaar

Hoewel de hierboven genoemde voorbeelden van social media wel bekend zijn bij de meeste lezers, is het goed om even stil te staan bij de definitie van “social media”. Het is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Ook is er sprake van interactie en dialoog tussen gebruikers onderling. De Engelse term “social media” is ook in het Nederlandse taalgebied gangbaar.

Het gevaar van social media ligt voornamelijk in het feit dat mensen zelf, zonder tussenkomst, acteren op een wereldwijd podium. Het bereik van een eenvoudig geplaatste opmerking, tekst of foto is op internet nagenoeg grenzeloos, permanent én vindbaar. Het is immers de praktijk dat berichten worden gedeeld, worden doorgezonden of via andere digitale wijzen beschikbaar of raadpleegbaar worden gemaakt. Dit wordt al lang niet meer gedaan enkel vanaf de computer, maar ook in een handomdraai vanaf mobiele apparaten zoals smartphones. De user-generated content of de user-submitted content kan daarbij inbreuk maken op de wet of rechten van anderen. De schade hieruit kan enorm zijn. Niet alleen kan de gebruiker hiervoor aansprakelijk worden gehouden, maar in sommige gevallen ook de beheerder van de social media.

Vervolg

Lees ook op dit blog: Deel 2 over social media en de vrijheid van meningsuiting.

Geplaatst op 25 april 2013 door Koen Konings