Leestijd: 4 minuten

Overzicht

Hoe verhoudt het recht zich tot social media? Op dit blog zal NORD in de vorm van een serie een overzicht geven van enkele opvallende juridische complicaties uit de praktijk, opgedeeld naar onderwerp:

  1. Inleiding en definities
  2. Vrijheid van meningsuiting
  3. Privacy
  4. Intellectueel eigendomsrecht
  5. Telecommunicatierecht
  6. Arbeidsrecht
  7. Aansprakelijkheid van de social mediabeheerder
  8. Conclusie en download

Telecommunicatierecht (spam)

Nu het gebruik van social media steeds meer toeneemt, wordt er ook een toename aan ongevraagde berichten (spam) op de social media waargenomen. Spammers kunnen bij social media handig inspelen op het persoonlijke en publiekelijke karakter van de berichten. Het vertrouwen dat social media-gebruikers kan gemakkelijk worden misbruikt, zodra ze denken dat een bepaald bericht afkomstig is van een vriend.

Hoewel het telecommunicatierecht voornamelijk regels formuleert voor de relatie tussen (openbare) elektronische communicatiediensten en abonnee’s, is het spamverbod van artikel 11.7 Telecommunicatiewet al toegepast op social media. Begin 2009 werd aangekondigd dat handhaver OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) zich ook ging richten op nieuwe verschijningsvormen van spam en op 10 december 2009 heeft de OPTA iemand een boete opgelegd van € 12.000,= voor het plaatsen van 3.213.568 ongevraagde krabbels op Hyves met reclame voor een maffiaspel.

Hoewel sommige rechtsgeleerden vonden dat de reikwijdte van de Telecommunicatiewet wellicht te veel werd opgerekt door deze handhaving van de OPTA, is medio 2012 de wet veranderd opdat naast “abonnees” ook “gebruikers” worden beschermd tegen spam. De OPTA beschouwde dit soort ongewenste communicatie daarvoor ook reeds als spam in de zin van de Telecommunicatiewet. De Rotterdamse rechtbank achtte in maart 2013, in een zaak over de oude regels, het onderscheid tussen “abonnees” en “gebruikers” daarentegen wél relevant. Maar, zeker na de uitbreiding van de Telecommunicatiewet, dient men dus voorzichtig te zijn met het zenden van ongevraagde berichten.

Klachten over spam kunnen bij de OPTA worden ingediend via www.spamklacht.nl. Uit haar jaarverslag 2012 blijkt dat de OPTA in 2012 slechts 26 klachten over spam op social media zijn ontvangen. Het ligt ook voor de hand dat gebruikers van social media zich eerst wenden tot de social mediabeheerder, al blijken deze in de praktijk verschillende definities van spam te hanteren. In de Nederlandse rechtspraak komt Gay Group naar voren als een strenge handhaver van haar anti-spamregels, die tevens een boetebeding bevatten, en gelden voor haar forum en chatdienst. In 2010 werd een spammer van de social media van Gay Group veroordeeld tot betaling van € 5.000,= boete. In 2012 werd de organisator van feesten, Pizarro, ook door Gay Group voor de rechter gesleept met als gevolg dat hij eveneens € 5.000,= aan boetes moest betalen vanwege het schenden van het geldende spamverbod.

Vervolg

Lees ook op dit blog: Deel 6 over social media en arbeidsrecht.

Geplaatst op 15 mei 2013 door Koen Konings