Een informatiemaatschappij vereist een informatierecht advocaat. Dat ben ik. Internet, software, automatisering en verwerking van persoonsgegevens zijn dagelijkse kost voor iedere ondernemer, zowel voor leveranciers als voor afnemers. Ik bestrijk al deze gebieden met mijn specialismen in IT-recht, privacy, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht. Ik maak contracten en voorwaarden, sta bedrijven bij in geschillen en onderhandelingen en help identiteit en intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven voor de rechter.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Informatierecht (inclusief IT-recht);
- Privacyrecht; en
- Intellectueel eigendomsrecht.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Verder ben ik lid van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA), welk lidmaatschap uitsluitend open staat voor advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot informaticarecht.

Ook vervul ik een redactiefunctie voor het Tijdschrift voor Internetrecht.

Tot slot ben ik ook als gastdocent van het eerste uur IT-recht al jaren betrokken aan de IT Academy Noord-Nederland.