Een informatiemaatschappij vereist een informatierecht advocaat. Dat ben ik. Internet, software, automatisering en verwerking van persoonsgegevens zijn dagelijkse kost voor iedere ondernemer, zowel voor leveranciers als voor afnemers. Ik bestrijk al deze gebieden met mijn specialismen in IT-recht, privacy, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht. Ik maak contracten en voorwaarden, sta bedrijven bij in geschillen en onderhandelingen en help identiteit en intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven voor de rechter.